Limiet van mijn kennis...

Fotografie volgens Sontag

Fotografie is de enige “taal” die in de hele wereld wordt verstaan, en doordat ze alle volken en culturen overbrugt, vormt ze een band tussen de grote familie van alle mensen. Los van alle politieke invloeden, geeft ze overal waar mensen zijn, een waarheids­getrouwe weergave van leven en gebeurtenissen, laat ons delen in de wanhoop van anderen, en werpt een verhelderend licht op allerlei dingen.

Ik voeg er graag aan toe dat je van een taal de syntax moet begrijpen, de grammatica en de woordenschat, anders is wat je overbrengt slechts een afspiegeling van wat je eigenlijk wil zeggen.

One thought on “Fotografie volgens Sontag”

  1. pascalm says:

    Is datgene wat jij ziet/ervaart bij een beeld gelijk aan mijn “beleving” van hetzelfde beeld?
    Is dat wat je ziet en het begrijpen ervan niet onderhevig aan alles wat al in je hersenen aanwezig is/was voor je oorspronkelijk keek?
    Is datgene wat je probeert over te brengen dan altijd datgene wat bij de ontvanger effectief overgebracht wordt?
    Is er dan wel een syntax van de fotografie?

Comments are closed.