Bedenkingen

Bedenking

Ze wilde niet gereduceerd worden tot het gewone en het meetbare.