Bedenkingen

Mont Noir

Zoals het landschap in mijn ogen
zo heb ik je voorgelogen dat
de dingen grijpbaar zijn.

Stefan Hertmans