Bedenkingen

Soul-gazing

Dat diep en lang kijken in andermans oog
terwijl je op hetzelfde ritme ademt
soul-gazing heet, lees ik ergens.
Dat het soul-mates creeert.

Was het dat wat we deden?
Soul-maten? Soul-daten?

Of staarden we gewoon naar onszelf
in de heldere spiegels aan de overkant?