Bedenkingen

Mooi woord

Intrinsiek

2 thoughts on “Mooi woord”

  1. Joke says:

    En hoe “extrinsiek” dan echt op niks kan trekken…

  2. Glenndavid says:

    een prachtig woord!
    en veel te weinig gebruikt!
    Glenndavid

Comments are closed.