Bedenkingen

Gezien

De dronken racist knikte enhousiast toen de geimmigreerde Turk zich in hun gesprek mengde.
Dat het homohuwelijk een waanidee was, en dat de wet deed alsof er hen rechten werden toegekend, maar dat dat niet zo was.
En dan dat maar goed was zo.

Ze keken elkaar aan, glimlachten, en kankerden verder.