Bedenkingen

Veinzen

Ik veins stilte.
Slik mijn woorden

Ik verdwijn geruidsloos
Verzwijg woordenboeken

Doe alsof jouw stem me niet raakt
en jouw woorden als lucht langs me heen gaan.

Alsof.