Fictieve woorden

Fictie van het verlangen.

Je klopte zachtjes aan.

Alles wat daaraan voorafging:
Eén lange aarzeling.