Bedenkingen

Gedachte

Het is niet moeilijk te goochelen met mooie woorden, of woordenkennis te etaleren, of eloquent te zijn.
Het zijn de woorden die we uiteindelijk niet zeggen, bang om het evenwicht te breken, die tellen.