Fictieve woorden

Gestold gevoel

Je streelt mijn gedachten.

Ik stol mijn adem
als jij ontastbaar
ongeschreven woorden
glimlacht

Aarzelen we dezelfde dingen?