Fictieve woorden

Rondje rondom

Zichzelf verloren
tussen het leven en haar dromen
haastte ze zich hopeloos op zoek

De rest vergeten
raasde het bekende heden
rondjes rondom