Bedenkingen

Stil

Je handenĀ 
Langzaam langsheen
Schrijven verhalen in lange streken
En vertellen zinnen die je mond zwijgt.

Je vingers
Zacht beminnend
Raken ingehouden kippenvelĀ 
Zwijgen onverteld verlangen

Je stilt de woorden
In mij.