Bedenkingen

Sonder

Is dat al wat we waren.
Sonder.
Een toevallige ontmoeting, een klik.
De realisatie dat dan dat het maar was.

En hoe moet dan dan nu zonder…

Zonder het gevoel dat er eindelijk
voor het eerst iemand was
waarvan we beiden dachten
‘Ik wil met.’

Bedenkingen

Details

Men zegt dat onze ogen slechts het medium zijn. Het zijn de hersenen die er een geheel van maken. Maar het is niet het geheel waar het op aankomt. Het gaat over de details, de kleine storingen die ons dingen laten zien waar we geen woorden voor hebben – zo groot en tegelijk zo onbelangrijk is het geheel geworden – waardoor we door de hand Gods geslagen zitten te kijken als konijnen naar het licht.

Uit ‘Mondschilderingen’ van Peter Verhelst

Bedenkingen

Liefdesaanslag

Je slaat aanslagen liefde
op een toetsenbord.
Stuurt digitale kussen
doorheen kabels onder de oceaan

Onze gedachten glijden
op de schermen
voor onze ogen, tegelijk
1000den kilometers vandaan

Je pleegt een aanslag
op mijn hart, tikt
ongekende gevoelens wakker
totaal onverwacht.

Bedenkingen

Heden

Dat je enkel het heden leerde
En het verleden en de toekomst
pas later kwam,
Ik glimlachte.

Dat het vandaag wel ok was
Het gisteren niet meer
dan een hoopje melancholie,
en het morgen luchtkastelen fantasie

Het heden is een nuchter individu,
geen loze beloftes, geen gemiste kansen
geen kapotgeslagen dromen.
Gewoon, een ‘ik wil je’
‘Nu.’

Bedenkingen

Sleutel

Er is niets mooiers dan een sleutel zolang men niet weet waarop hij past

Maeterlinck

Bedenkingen

Gedachte

Het is niet moeilijk te goochelen met mooie woorden, of woordenkennis te etaleren, of eloquent te zijn.
Het zijn de woorden die we uiteindelijk niet zeggen, bang om het evenwicht te breken, die tellen.

Bedenkingen

Naast.

Ik mis de jij
naast mij
zeldzame momenten
lang.

Bedenkingen

Al wat er is is misschien

Al wat er is is onzeker
onverzekerd verlangen

Al wat er is is als,
als een voorwaardelijke vergelijking
waarvan de voorwaarden zelfs
niet in kleine lettertjes werden vermeld

Al wat er is is misschien
misschien straks, misschien morgen,
misschien nooit

Behalve dan het toen,
dat vastgekleefd in het verleden,
als een zeker onverzekerd verlangen,
zonder voorwaarden,
niet meer kan worden uitgewist.